WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

Post Office Recruitment 2022 Studywale

Post Office Recruitment 2022   Post Office Recruitment 2022 : નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સરસ મજાની સરકારી ભરતી માટે ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જે ભરતી ગ્રામીણ ડાક સેવકની ભરતી કરવામાં આવી છે. ગ્રામીણ ડાક સેવકની ગુજરાતમાં ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો મિત્રો જાણી લઈએ કે ઓનલાઈન ફોર્મ ક્યારે ભરાશે, કેટલી ભરતી કરવામા … Read more

Post Office Recruitment 2022 | 38926+ Vacancies

Post office Bharti 2022

Post Office Recruitment 2022    Post Office Recruitment 2022 : નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગમાં પોસ્ટ ઓફિસ ની ભરતી કરવામાં આવી છે. જે મિત્રો 10 પાસ છે તેમના માટે સુવર્ણ તક છે અને આ પોસ્ટ ઓફિસ માં ભરતી એ ખુબ જ સરસ મજાની 38926 જેટલી જગ્યાની ભરતી માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે.   ઘણા વિદ્યાર્થી … Read more