WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

Pradhan Mantri Free Smartphone Yojana 2022

Pradhan Mantri Free Smartphone Yojana 2022 સ્માર્ટફોન ની ખરીદી પર સહાય યોજના સરસ મજાની એક સરકારની યોજના આવી છે જો તમારે સ્માર્ટફોન ખરીદવો હોય તો સરકાર તમને સહાય આપે છે હવે આપણે તેની વિગવાર માહિતી મેળવીએ તો આ યોજનાના ફોર્મ i- ખેડૂત ની વેબસાઈટ પર ભરાઈ રહ્યા છીએ. અને તેનુ નામ છે સ્માર્ટફોન ની ખરીદી … Read more