નવી મતદાર યાદી જાહેર 2022

નવી મતદાર યાદી જાહેર 2022 : મિત્રો આજે અમે તમારા માટે લઈને આવ્યા છીએ નવી લેટેસ્ટ મતદારયાદી navi matdar yadi 2022  જેમાં તમે તમારા ગામનું કે શહેરનું યાદી પીડીએફ સ્વરૂપમાં જાણી શકો છો તથા એ પણ જાણી શકો છો કે નવો એડ થયું કે નહીં જૂનું કમી કર્યું કે નહીં તમારું સાચું નામ છે કે … Read more