Gujarat Post GDS Recruitment Apply Online 2022

Gujarat Post GDS Recruitment

Gujarat Post GDS Recruitment | Gujarat Postal Circle Gujarat Post GDS Recruitment : હેલ્લો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક દ્વારા પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક(ટપાલી) નું 5th રીઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે (GDS) ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે જે 2022 ની ભરતી માટે રોજગાર સૂચના આપવામાં આવી છે … Read more