ઘેર બેઠા જુઓ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી નો 360 ડિગ્રી અદભુત નજારો

ઘેર બેઠા જુઓ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી નો 360 ડિગ્રી અદભુત નજારો : સરદાર વલ્લભ ભાઈ પટેલ ની યાદ માં સરદાર સરોવર ડેમ સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી ગુજરાત માં કકેવડીયા ખાતે બનવા માં આવ્યું છે. સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી વિશે વધુ માહિતી મેલવેએ સરદાર પટેલ નો જન્મ ૩૧ /૧૦ /૧૮૭૫ માં થયો હતો, ભારતની આઝાદીની ચળવળ દરમિયાન તેમનો ખુબ મહત્વ … Read more

સ્વસ્થ સુધા પુસ્તક ડાઉનલોડ કરો

સ્વસ્થ સુધા પુસ્તક : આજની બદલાતી જીવનશૈલી પ્રમાણે આજે આપણા સ્વાસ્થ્ય સામે અનેક પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. આવા સમયે સ્વાસ્થ્યની ચિંતા થવી સ્વાભાવિક છે. આજે આપણે બધા એલોપેથિક દવાઓથી ટેવાયેલા છીએ. જો આ દવાઓની સમાન આડઅસર મટાડનાર કોઈ ન હોય તો આયુર્વેદ એ આયુર્વેદ છે. આજના જીવનમાં, આપણી જીવનશૈલીએ આપણા સ્વાસ્થ્ય વિશે આપણા વિચારો બનાવ્યા … Read more