WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

GSRTC Bharuch Recruitment 2022 – Studywale

GSRTC Bharuch Recruitment 2022  GSRTC Bharuch Recruitment 2022 : હેલ્લો મિત્રો એક સરસ મજાની સરકારી ભરતી આવી છે જે વિદ્યાર્થીઓ 9 પાસ છે તેમના માટે પણ એક સુવર્ણ તક છે. આ ભરતી GSRTC પોસ્ટ દ્વારા ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ ભરૂચ વિભાગમાં ભરતી આવેલ છે. કોમ્પુટર ઓપરેટર એન્ડ … Read more