તમારા વિસ્તારમાં કોને ઉમેદવારી નોધાવી જુઓ લિસ્ટ

તમારા વિસ્તારમાં કોને ઉમેદવારી નોધાવી જુઓ લિસ્ટ: ગુજરાત વિધાનસભા ચુંટણી ના દરેક પક્ષ ના ઉમેદવારો ના લીસ્ટ બહાર પાડવા માંડ્યા છે. દરેક ઉમેદવાર પોતાના વિસ્તારના લોકો ને વિશ્વાસ આપવા માટે પ્રયાશો કરી રહ્યા છે આજે અમે તમ,તમારી માટે લઈને આવ્યા છીએ ક. તમારા વિસ્તાર ની તમામ પક્ષ ના ઉમેદવારો ની યાદી જોવો.

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022

વિષય ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022
મતદાનના તબ્બકા
પ્રથમ  8 ડીસેમ્બર, 2022 (Saturday)
બીજો 5 ડીસેમ્બર 2022 (Thursday)
પરિણામ ની તારીખ  : 8 ડીસેમ્બર

 

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 મહત્વ ની તારીખો

તમારા વિસ્તારમાં કોને ઉમેદવારી નોધાવી  તમને તમારા વિસ્તાર ના તમામ પક્ષ ના ઉમેદવારો ના નામ ખબર નથી તો નીચે આપેલા ટેબલ પરથી 182 સીટ માહિતી ઉમેદવારોની જોઇ શકો છો અને લિસ્ટ પણ ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. 

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ઉમેદવારો ના નામ 2022 મહત્વની કડીઓ :

ભાજપ ઉમેદવારોની યાદી અહીંથી જુઓ
કોંગ્રેસ ઉમેદવારોની યાદી અહીંથી જુઓ
આપ ઉમેદવારોની યાદી અહીંથી જુઓ
BTP ઉમેદવારોની યાદી અહીંથી જુઓ

આ પણ વાંચો : – નવી મતદાર યાદી જાહેર 2022

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 મહત્વ ની તારીખો

મતદાન ઘટનાઓ 1 લી તબક્કો (89 એસી) 2 જી તબક્કો (93 એસી)
નોટિફિકેશન બહાર પાડવાની તારીખ 5th November, 2022 (Saturday) 10th November, 2022 (Thursday)
નામાંકન કરવાની છેલ્લી તારીખ 14th November, 2022 (Monday) 17th November, 2022 (Thursday)
નામાંકનોની ચકાસણી માટેની 15th November, 2022 (Tuesday) 18th November, 2022 (Friday)
ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ 17th November, 2022 (Thursday) 21st November, 2022 (Monday)
મતદાનની તારીખ 1st December, 2022 (Thursday) 5th December, 2022 (Monday)
મતગણતરી તારીખ 8th December, 2022 (Thursday) 8th December, 2022 (Thursday)
જે તારીખ પહેલા ચૂંટણી પૂર્ણ થશે 10th December, 2022 (Saturday) 10th December, 2022 (Saturday)