10 પાસ ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2022

10 પાસ ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2022 : તાજેતર માં પોસ્ટ વિભાગ માં નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં કુલ ૧૮૮ ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે . મિત્રો આજે અપને આ લેખ માં આં ભરતી વિશે ની તમામ માહિતી મેળવીશું.

10 પાસ ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2022

સત્તાવાર વિભાગ ગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022
પોસ્ટનું નામ MTS, PA/SA, પોસ્ટમેન/મેલ ગાર્ડ
કુલ ખાલી જગ્યા 188 પોસ્ટ
લાયકાત 10 અને 12 પાસ
અરજી શરૂઆતની તારીખ 23-10-2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 22-11-2022
સત્તાવાર વેબસાઈડ www.indiapost.gov.in

વય મર્યાદા :

10 pass post bharati માટે નીચે પ્રમાણે ની વય ના ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.
પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ/સૉર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ ઓછામાં ઓછી ૧૮ અને વધુ માં વધુ ૨૭ વર્ષ
પોસ્ટમેન/ મેઈલગાર્ડ ઓછામાં ઓછી ૧૮ અને વધુ માં વધુ ૨૭ વર્ષ
મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ ઓછામાં ઓછી ૧૮ અને વધુ માં વધુ ૨૫ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

 • પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ/સૉર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ માટે : 12 પાસ
 • પોસ્ટમેન/ મેઈલગાર્ડ માટે :12 પાસ
 • મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ માટે : 10 પાસ

પગાર-ધોરણ:

પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ/સૉર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ Rs.25,500/- to Rs.81,100/-
પોસ્ટમેન/ મેઈલગાર્ડ Rs.21,700/- to Rs.69,100/-
મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ Rs.18,900/- to Rs.56,900/-

અરજી ફી :

 • સામાન્ય/SEBC કેટેગરી ઉમેદવારોએ માટે Rs.100 ફી ભરવાની રહેશે.
 • બીજા બધા માટે અને મહિલા માટે કોઈ ફી નથી

અરજી કરવાની રીત :

 • સો પ્રથમ સત્તાવાર વેબ પર જાઓ
 • તેમાં જે ફિલ્ડ માં અરજી કરવા માંગતા હોય તેમાં જાઓ
 • તેની અરજી ફ્રીમ ભરો
 • જરૂરી પુરાવા ઉપલોડ કરો
 • સબમિટ કરો
 • પ્રિન્ટ લઇ લો

મહત્વની કડીઓ :

જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
સતાવાર વેબ અહી ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહી ક્લિક કરો
આ પણ વાંચો :- મતદાર યાદીમાં તમારું નામ છે કે નહિ? ચકાસો તમારા મોબાઈલમાં