કાનપુર બારાદેવી મંદિર ચુનરી બાંધવાથી થાય મનોકામના પુરી

કાનપુર બારાદેવી મંદિર ચુનરી બાંધવાથી થાય મનોકામના પુરી

જાણો કેમ છે કાનપુરનું બારાદેવી મંદિર પ્રખ્યાત, ચુનરી બાંધવાથી થાય છે મનોકામનાઓ કાનપુર બારાદેવી મંદિર ચુનરી બાંધવાથી થાય મનોકામના પુરી : ભક્તો માતા બારાદેવીના દરે લાલ ચુનરી બાંધે છે અને જ્યારે વ્રત પૂર્ણ થાય છે ત્યારે તેને ખોલે છે. આ મંદિરમાં આવનારા ભક્તો પણ માતાને પ્રસન્ન કરવા માટે અત્યંત ખતરનાક યુક્તિઓ કરે છે. કાનપુર બારાદેવી … Read more